entisyys


entisyys
• menneisyys, entisyys, historia, muinaisuus

Suomi sanakirja synonyymejä. 2013.

Look at other dictionaries:

  • menneisyys — • entisyys, historia, muinaisuus • menneisyys, entisyys, historia, muinaisuus …   Suomi sanakirja synonyymejä

  • entisaika — • menneisyys, entisyys, historia, muinaisuus …   Suomi sanakirja synonyymejä

  • historia — • menneisyys, entisyys, historia, muinaisuus • juttu, historia, kasku, kertomus, tarina, taru …   Suomi sanakirja synonyymejä

  • muinaisuus — • menneisyys, entisyys, historia, muinaisuus …   Suomi sanakirja synonyymejä